Uthyrningsvillkor

Genom att göra en bokning med Bike Sweden godkänner du våra fullständiga villkor

Bokningar

Cyklar kan hyras via vår online-bokning eller via e-post (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ). Bokningar för allmänna turer kan göras via vår online-bokning eller e-post (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. ). Privata guidade turer måste bokas via e-post. När bokningar görs via e-post kommer en Bike Sweden-medarbetare svara med ett detaljerat kostnadsförslag. Det är kundens ansvar att se till att alla poster som begärts finns med i kostnadsförslaget och att leta efter eventuella fel eller brister.

Betalning

Bokningar kan inte bekräftas eller garanteras förrän full betalning har kommit oss till handa, om inget annat har meddelats av en Bike Sweden-medarbetare. Betalning kan göras med kreditkort eller kontanter.

Avbokningsregler & återbetalningar

Avbokningar som görs mer än 14 dagar före hyrans / turens startdatum kommer att återbetalas i sin helhet. Avbokningar mellan 14 och 7 dagar före hyrans / turens startdatum debiteras en 20-procentig avgift. Avbokningar mindre än 7 dagar före hyrans / turens startdatum återbetalas ej.

På bokningsdagen

Kunder som ska avhämta hyresobjekt måste anlända under den bokade hyresperioden. Hyrestiden kommer inte att förlängas på grund av sen ankomst utom när kunden betalar för att förlänga hyresperioden.

Kunder som har bokat guidade turer (allmänna eller privata) måste anlända minst 15 minuter före den angivna starttiden (kunder som exempelvis är inbokade på 10:00-turen måste infinna sig senast 09:45). Bokningen anses ogiltig om kunden anländer mindre än 15 minuter före planerad avgång.

Ombokning

Privata turer kan bokas om utan avgift, om önskemål om ombokning kommer till Bike Swedens kännedom minst 7 dagar före planerad starttid. Vid ombokning mellan 7 och 3 dagar före planerad starttid tas en 20-procentig avgift eller SEK 600:- ut, beroende på vilket av beloppen som är störst. Vid ombokning mindre än 3 dagar före planerad starttid tas en 40-procentig avgift eller SEK 1200:- ut, beroende på vilket av beloppen som är störst. Privatturkunder som missar sin planerade starttid kommer att erhålla ett 50-procentigt tillgodobelopp att användas på en senare tur, som dock måste bokas inom 7 dagar efter den missade turen.

Allmänna turer kan bokas om utan avgift, om önskemål om ombokning kommer till Bike Swedens kännedom minst 7 dagar före planerad starttid. Vid ombokning mellan 7 och 3 dagar före planerad starttid måste en 20-procentig avgift betalas. Vid ombokning mindre än 3 dagar före planerad starttid måste en 40-procentig avgift betalas. Kunder som missar sin planerade starttid kommer inte att återbetalas, och måste betala på nytt för att delta i en senare tur.

Leverans / Transport

Leverans/transport kan anordnas mot betalning av en leveransavgift (kontakta oss för en offert). Kunder som önskar leverans måste ange telefonnummer och leveransadress minst en vecka före leverans. För att minimera risken för problem och att säkerställa att leveransen anländer vid rätt tidpunkt, rekommenderar vi kunderna att ringa oss 1-2 dagar före leveransen för att bekräfta leveranstid och plats.

Minimiavgiften för hyrcyklar som levereras motsvarar hyrkostnaden för en dag.

Om kunderna inte kan närvara vid tidpunkten för leveransen, måste de ha ordnat en säker förvaring för cykeln. Om Bike Sweden-medarbetaren som levererar anser att den plats som angetts inte är tillräckligt säker, kommer cykeln att återföras till Bike Swedens lager och kunden får betala en ny leveransavgift för att få cykeln levererad vid ett senare datum. Om kunden inte kan närvara vid avhämtningen är denna skyldig att förvissa sig om att det har vidtagits åtgärder för en säker förvaring samt att det finns ett kontaktnummer.

Låsning av cyklar

Vi REKOMMENDERAR STARKT att  cyklarna aldrig lämnas utan uppsikt samt säkert och ordentligt låsta. Lås tillhandahålls på begäran, och deras korrekta användning kommer att visas av Bike Swedens medarbetare. Kunderna måste betala en avgift för borttappade nycklar och förstörda lås.

Touringcyklar, mountainbikes, landsvägscyklar och elcyklar bör aldrig lämnas i ett otryggt område nattetid, även om de förvaras låsta. Dessa cyklar måste i så fall både hållas låsta och bakom en låst dörr eller port.

Allmänt:

  • Minsta onlinebokningsperiod är en dag
  • För beräkning av hyrpriset anses en dag utgöras av en kalenderdag. Att hyra en cykel från 14:00 tills 02:00 nästföljande dag betraktas alltså som en 2 dagars uthyrning, INTE som en dag
  • Betalning sker i förväg 
  • Vi är stolta över renligheten av de cyklarna vi levererar. Kunden åläggs att återlämna cyklarna i samma skick. För cyklar som återlämnas smutsiga och/eller leriga tas en städavgift på 50 kronor ut.

Reparationer eller problem under hyrtiden

Vi tillhandahåller cyklar som är i gott skick. Om du skulle få problem, kontakta oss och beskriv problemet och, i fall att vi inte kan skicka ut en av våra mekaniker för att reparera eller byta ut cykeln, kommer vi att hjälpa dig att hitta till en av de butikerna som vi samarbetar med för reparation av cykeln. Vi kommer utan kostnad att rätta till alla problem som inte är en följd av olyckshändelse eller felaktig användning, så snabbt som möjligt. Om reparationen inte kan utföras inom rimlig tid kommer en ny cykel att tillhandahållas. Om du har fått vårt medgivande kommer du få ersättning för eventuella reparationskostnader vid återlämning av cykeln.

Försäkring / Ansvar:

  • Kunden är ansvarig för eventuella skador på cyklarna (exklusive mindre hack eller repor). Kunden är ansvarig för hela återanskaffningsvärdet om cykeln försvinner eller blir stulen
  • Om cykeln skulle bli stulen är det kundens ansvar att rapportera detta till polisen. Förse oss med en kopia av stöldanmälan efteråt

Hyreskontrakt

Genom att hyra föremål och / eller underteckna ett kontrakt med oss ​​(Bike Guide Sweden AB), godkänner du att ta fullt ansvar för alla hyresprodukter som anges på kontraktet, inklusive men inte begränsat till: cyklar och olika tillbehör (cykelväskor, korgar, barnstolar etc), liksom produkter som inte nämns i kontraktet men lånas ut till dig i god tro, inklusive men inte begränsat till: hjälmar, reparationssatser, cykelpumpar, lampor, lås, etc.

Fullt ansvar innebär att i händelse av stöld, förlust eller orimliga skador (skador utöver vad som kan förorsakas av rimligt slitage) av hela eller delar av produkterna får du att betala Bike Sweden (registrerat namn Bike Guide Sweden AB) det fulla värdet av de föremål som stulits / tappats bort / skadats bortom rimliga gränser. Du får också tillhandahålla oss en polisanmälan som bekräftar uppgifterna om stöld eller föremålens skick i händelse av orimliga skador. Ersättningsbeloppet inkluderar inte eventuellt redan betalda belopp för uthyrningen.

Bike Sweden förbehåller sig rätten att bestämma värdet av alla borttappade / stulna / trasiga föremål. Priserna inkluderar moms.

Vi uppmuntrar alla kunder att teckna en reseförsäkring som täcker stöld av och skador på hyrcyklarna. Kontrollera med ditt kreditkortsföretag om detta ingår.  

Villkoren kan komma att ändras och gäller bara för uthyrningstidpunkten.

 

Karta till Cykeluthyrningen

Hitta hit!

Vår cykeluthyrning ligger på Narvavägen 13-17, utanför Historiska museet. Här är också samlingspunkten för våra guidade turer. 

Karta Pil