Vanliga frågor

Många frågor ställs flera gånger. Så att du inte behöver tänka två gånger, har vi redan sammanställt svaren på vanliga frågor till dig. Om du inte hittar svaret på din fråga i översikten, tveka inte att kontakta oss!

Frågor och svar om cykelresor - Bike Sweden

Cyklar man individuellt eller i en grupp?

Vi erbjuder framför allt individuellt cykelturer. Det innebär att du cyklar självständig och utan reseledare. Dessa resor ger dig all frihet. Ankomst, hastighet eller när du vill ta en paus på vägen är upp till dig. 

Under en guidad cykeltur cyklar du i en grupp av cirka 8 till 20 personer och åtföljs av en redeledare. Dessa resor är begränsade till fasta datum. På vår hemsida är guidade turer alltid markerade som sådana, dessutom är en inkluderat reseledare alltid nämnd i "tjänster". 

Om du inte hittar information på din valda resa kan du anta att du cykla individuellt. 

Frågor och svar om cykelresor - Bike Sweden

Vad betyder poängen på dagsetapper?

Informationen refererar till den genomsnittliga längden på en resa: 

◉◎◎◎◎: upp till 45 km
◉◉◎◎◎: upp till 60 km
◉◉◉◎◎: upp till 70 km
◉◉◉◉◎: upp till 80 km
◉◉◉◉◉: över 80 km

Om etapper avviker signifikant från den genomsnittliga längden på en resa förbehåller vi oss rätten att justera punkterna upp eller ner. 

Frågor och svar om cykelresor - Bike Sweden

Vad betyder poängen på höjdprofil?

Höjdprofilen är en bedömning av svårighetsgraden baserat på erfarenheterna från oss och våra lokala samarbetspartners. 

◉◎◎◎◎: Så platt som Donau eller Hollands bästa med cykel och båt
◉◉◎◎◎: Korta, enkla klättringar som ibland är på spåret. T.ex. på Stockholm och Sörmland rundtur eller Moseldalen från Trier till Koblenz.
◉◉◉◎◎: Ökningar av ökande frekvens, som ibland kan bli ännu brantare, som på den atletiska Sicilien cykeltur. Dessa steg kan vanligtvis bäras bra av cyklister, som regelbundet är på väg i vardagen.
◉◉◉◉◎: Reden karakteriseras av stigningar och nedstigningar, som varierar i frekvens och intensitet. T.ex. Champagne med cykel och båt
◉◉◉◉◉: Berömningen av dessa resor ligger i de våldsamma stigningarna och de branta nedgångarna. Denna resa ska inte utföras av oerfarna cyklister. T.ex. MTB vid Bodensjön

Frågor och svar om cykelresor - Bike Sweden

Vad gör jag när det regnar hela dagen?

Dåligt väder är ingen anledning att avbryta en cykeltur, men om du vill inte cykla kan du naturligtvis också åka med tåg eller även båt till ditt nästa hotell. I våra resedokument hittar du många genvägar för respektive etapp.

Hjälper någon om jag har ett problem på vägen?

Om du vet inte hur du ska komma på vägen, kontakta vår servicenummer. Nödhjälpen är tillgänglig sju dagar i veckan, så du är inte ensam i fall av fall. Telefonnumret till nödhjälpen finns i dina resedokument. 

Frågor och svar om cykelresor - Bike Sweden

Hur fungerar bagagetransporter? 

Du lämnar bagaget varje morgon senast klockan 9 vid receptionen på ditt hotell. Våra bagageförare transporterar ditt bagage till närmaste hotell medan du spenderar en avkopplande dag på cykeln. Bagaget finns tillgängligt i receptionen på nästa hotell senast kl 18:00. Eventuella undantag från denna regel kommer att meddelas under välkomstmötet.

Hur många bagage kan jag ta med mig?

Varje operatören har sin egen bagage logistik, så man kan svara frågan om bagageantalet och maximalvikt inte så enkelt. Mer information finns på "Datum / Priser / Tjänster" av respektiva resa. Mestadels kan du tå så många bagage som du behöver med dig, en väska får dock inte väga mer an 20 kg. Så packa två väskor om du är osäker - och våra bagageförare kommer tacka dig!